Vurderingsverktøy med oppgavebank

Bilde Vurderingsverkty med oppgavebankSpennende ressurs til Grunntall 5-7:

  • Oppgavebank med over 1100 varierte ekstraoppgaver
  • Kapittelprøver med kjennetegn på måloppnåelse og målark

Bestill Vurderingsverktøy med oppgavebank

Skriv ut PDF med informasjon om produktet her.

Oppgavebank
Oppgavebanken inneholder over 1100 varierte og spennende oppgaver til alle kapitler. Her vil du finne oppgaver med nye vinklinger, tekstoppgaver, sammensatte oppgaver med lærestoff fra flere emner, ekstra utfordrende oppgaver for de flinkeste elevene og grubliser. Oppgavene er laget i Word. Det er derfor enkelt å hente ut oppgaver og redigere og tilpasse oppgavene etter eget ønske.

Kapittelprøver
Kapittelprøvene tester alle delmålene i kapitlet. Prøvene er redigerbare og kan tilpasses etter eget ønske.

Kjennetegn på måloppnåelse
Til alle kapitler er det laget kjennetegn på måloppnåelse. Dette er lærerens ressurs for å kartlegge elevenes måloppnåelse på kapittelprøvene. Denne oversikten er et nyttig hjelpemiddel i forbindelse med framoverveiledning ved elevsamtaler og foreldresamtaler.

Målark
Til alle kapitler er det laget et målark som eleven kan benytte i arbeidet med kapitlet. Målarket viser fagmålene for kapitlet. Alle fagmålene er delt inn etter vanskelighetsgrad, og elevene får en tydelig oversikt over hva fagmålene går ut på, og hva som skiller de ulike vanskelighetsgradene.

I brukerveiledningen kan du lese mer om hva hver enkelt del inneholder, og hvordan du kan bruke denne ressursen i din undervsining.