Vurderingsverktøy Grunntall 8-10

  • LabelVurderingsverktoy webOppdaterte kapittelprøver
  • Målark med kjennetegn for måloppnåelse – elevens verktøy for egenvurdering
  • Kjennetegn for måloppnåelse – lærerens kartleggingsverktøy
  • Egne prøver der elevene skal bruke digitale verktøy

Til hvert kapittel i Grunntall 8, 9 og 10 er det utarbeidet kapittelprøver, målark og kjennetegn på måloppnåelse. Verktøyet gjør elevene tryggere på hva som forventes av dem, og gir dem oversikt over hva de kan, og hva de må øve mer på. Les mer.

Bestill vurderingsverktøy.