Ressurser Grunntall 5-7

På denne siden finner du gratis, nedlastbare ressurser til Grunntall på 5.-7. trinn.

Tillegg - nytt kompetansemål etter 7. trinn ved revidert læreplan 2013
Nytt kompetansemål etter 7. trinn (rev. læreplan juni 2013):  'stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal'.

Dette kompetansemålet blir dekket i tilleggsmateriell til kapittel 2 og kapittel 4 i Grunntall 7a og kapittel 7 i Grunntall 7b. Tilleggsmateriellet kan lastes ned i lenkene under. Reviderte kapitteltester til kapittel 2, 4 og 7 fås ved henvendelse til forlaget.

Tillegg til kap. 2:   (Bokmål)    (Nynorsk)
Tillegg til kap. 4:   (Bokmål)    (Nynorsk)
Tillegg til kap. 7:   (Bokmål)    (Nynorsk)

GeoGebra - manual med oppgaver for 5.-7. trinn
GeoGebra er et gratis matematikkprogram til skolebruk. På mellomtrinnet kan det brukes til å tegne, speile og rotere geometriske figurer, tegne romfigurer i perspektiv og til utforskning av to- og tredimensjonale figurer. Last ned manual med trinnvise forklaringer og oppgaver.

Manual til Excel 2010 og Excel 2013 for 5.-7. trinn
Her kan du laste ned en Excel-manual for mellomtrinnet. Manualen gir en grunnleggende innføring i hvordan man regner med Excel, og hvordan man tegner diagrammer og regner ut gjennomsnitt i Excel. Last ned manual: Excel 2013 og Excel 2010.