Om forfatterne

Forfatterne av Grunntall er ekteparet Inger Nygjelten Bakke og Bjørn Bakke.

Inger Nygjelten Bakke er utdannet adjunkt ved Universitetet i Oslo med fagene matematikk, fysikk, kjemi og geografi. Hun har også en årsenhet i IKT i læring fra Høgskolen i Vestfold. Bjørn Bakke er utdannet lektor ved Universitetet i Oslo med fagene matematikk, fysikk, kjemi og biologi.

Begge har over 30 års undervisningserfaring fra ungdomsskolen der de har undervist i matematikk
og naturfag.

Forfatterne har over 20 års erfaring med differensiering og tilrettelegging av matematikkundervisningen for egne elever, og har også lang erfaring med spesialundervisning i faget.

Begge har mange års erfaring som sensor ved skriftlig eksamen.

Forfatterne var sentrale deltagere i skoleutviklingsforsøket ”Du ska få en dag i mårå…” ved Svensedammen skole (2000-2003). Dette forsøket gikk i korte trekk ut på å periodisere fagene og organisere undervisningen for å legge til rette for tilpasset opplæring, nye arbeidsmåter og mye
bruk av IKT. Dette skoleutviklingsforsøket medførte omfattende kurs- og foredragsvirksomhet
over hele landet.

Forfatterne skrev læreverket Grunntall med stipend fra Det Faglitterære Fond.

Inger Nygjelten Bakke og Bjørn Bakke var også forfattere av Grunntall 8-10 til L97.