Om Elektronisk Undervisningsforlag AS

Elektronisk Undervisningsforlag AS utvikler og selger lærebøker og dataprogrammer
til grunnskoler, barnehager og trafikkskoler.

Forlaget står bak matematikkverket Grunntall 1-10, boken Se meg! Pedagogisk arbeid i barnehagen  og kjøreopplæringsboken Klar, ferdig, kjør!.

Grunntall 1-10 er et svært populært læreverk. Det dekker kompetansemålene i matematikk for hele grunnskolen i  henhold til Kunnskapsløftet 2006. Grunntall har vært kjent for mange på ungdomstrinnet siden L97. Til Kunnskapsløftet 2006 utvidet forlaget serien til også å omfatte barnetrinnet. Grunntall 1-10 er i dag et gjennomgående og helhetlig matematikkverk for hele grunnskolen.

Boken Se meg! Pedagogisk arbeid i barnehagen er en lettlest bok om pedagogisk arbeid i barnehagen. Den viser hvordan Barnehageloven, Rammeplanen (2011) og pedagogiske teorier kan settes ut i praksis.

Kjøreopplæringsboken Klar, ferdig, kjør! er en lettlest lærebok for førerkort klasse B. Teoristoffet er praktisk tilrettelagt og følger progresjonen i kjøreopplæringen. 

Forlaget har tre ansatte og et godt samarbeid med forfattere, illustratører og andre.
Administrasjonen holder til i Drammen. Forlagets boklager er i Østfold.