Om Elektronisk Undervisningsforlag AS

Elektronisk Undervisningsforlag AS utvikler og selger lærebøker til grunnskoler og trafikkskoler.

Forlaget står bak matematikkverket Grunntall 1-10 og kjøreopplæringsboken Klar, ferdig, kjør!.

Grunntall 1-10 er et helhetlig læreverk i matematikk utviklet til Kunnskapsløftet 2006. Læreverket er ikke fornyet i henhold til Fagfornyelsen 2020.

Kjøreopplæringsboken Klar, ferdig, kjør! er en lettlest lærebok for førerkort klasse B. Teoristoffet er praktisk tilrettelagt og følger progresjonen i kjøreopplæringen.