Grunntall 8-10

grunntall-8-10Grunntall 8-10 er et matematikkverk utviklet til Kunnskapsløftet 2006. Læreverket er ikke fornyet til Fagfornyelsen 2020.

Læreverket har god differensiering og legger vekt på tydelige læringsmål, gode eksempler, bruk av ulike læringsstiler og tilpasset undervisning. Grunntall 8-10 dekker kompetansemålene i matematikk for ungdomstrinnet i henhold til Kunnskapsløftet 2006.

alt i ei bok
felles bok for alle elever
tydelige læringsmål for hvert kapittel med sammendrag til slutt
fokus på læringsstiler med tydelig merking av oppgaver tilpasset den kinestetiske, taktile og auditive arbeidsmåten
rikelig med oppgaver og aktiviteter som gjør det enkelt å drive tilpasset opplæring
differensiering på fem nivåer (tre i læreboka pluss ytterligere to i ressurspermen)
utforskende og problemløsende oppgaver
oppgaver som gir bred digital kompetanse
oversiktlig og systematisk oppbygd
matematikken i sentrum
innholdsrik ressursperm for læreren med bl.a.:
  - fyldig lærerveiledning
  - flere oppgaver og aktiviteter tilpasset ulike behov 
  - prøver og egenvurderingsskjemaer
  - kopieringsoriginaler
  - tips til utstyr og hjelpemidler

Klikk på linkene nedenfor for å se innhold i bøkene.

Grunntall 8

grunntall8-forsideBøkene har stive permer med plastbelegg.

Om Grunntall

Forord
Innhold
Tall
Kombinatorikk og sannsynlighet

Priser

 

Grunntall 9

Grunntall 10

grunntall10 forside-navBøkene har stive permer med plastbelegg.

Om Grunntall
Innhold
Algebra

Priser