Grunntall trinn 5-7

grunntall5-7Grunntall 1-7 er et matematikkverk utviklet til Kunnskapsløftet 2006. Læreverket er ikke fornyet til Fagfornyelsen 2020.

Læreverket har god differensiering og legger vekt på tydelige læringsmål, gode eksempler, bruk av ulike læringsstiler og tilpasset undervisning. Grunntall 1-7 dekker kompetansemålene i matematikk for barnetrinnet i henhold til Kunnskapsløftet 2006.

• alt i ei bok
felles bok for alle elever
tydelige læringsmål i hvert kapittel med sammendrag til slutt
fokus på læringsstiler med tydelig merking av oppgaver tilpasset den kinestetiske, taktile og auditive arbeidsmåten
rikelig med oppgaver og aktiviteter som gjør det enkelt å drive tilpasset opplæring
• differensiering på fem nivåer fra 3. trinn
  
(tre i læreboka pluss ytterligere to i ressurspermen)
utforskende og problemløsende oppgaver
• oppgaver som gir bred digital kompetanse
• oversiktlig og systematisk oppbygd
matematikken i sentrum
innholdsrik ressursperm for læreren med bl.a.:
 
- fyldig lærerveiledning 
  - flere oppgaver og aktiviteter tilpasset ulike behov 
  - tester og egenvurderingsskjemaer 
  - kopieringsoriginaler 
  - tips til utstyr og hjelpemidler

Klikk på linkene nedenfor for å se innhold i bøkene.