Bestillingsskjema for vurderingsverktøy med oppgavebank for Grunntall 5-7

Bestillingsskjemaet kan benyttes av skoler. Vurderingsverktøy med oppgavebank for Grunntall 5-7 selges kun til skoler.
Vurderingsverktøy med oppgavebank for Grunntall 5-7 inneholder oppgaver, kapittelprøver, målark og kjennetegn på måloppnåelse til alle kapitler i lærebøkene på 5.-7. trinn, bokmål og nynorsk på samme CD. ISBN: 978-82-8274-046-3, Pris kr. 2320,-.