BrettBoka

Grunntall for 5.-10. trinn er tilgjengelig som digitale bøker i appen BrettBoka. 

BrettBoka er et effektivt verktøy for kjøp og bruk av digitale lærebøker på nettbrett og PC/Mac.
I BrettBoka er det mulighet til å markere og streke under tekst, søke, skrive notater og tegne.
En rekke skoler rundt om i landet benytter seg allerede av digitale lærebøker i BrettBoka.
For å lese mer om hvordan Brettboka fungerer, gå til www.brettboka.no
Der kan du lese om hvilke funksjoner de digitale bøkene inneholder, og hvordan skolen
kan bestille bøkene.Brettboka-logo